Forsiden

Høringssvar fra Peter Logan

Dato: 27.04.2019

Hei

vi bor landlig til og har hytte på fjellet. Begge steder er det bygging av vindturbiner. Før var vi bare litt i mot. Etter en tid når alle erfaringer og konsekvensene begynner å komme så ser vi at denne satsingen blir svært negativ for den flotte, urørte og viktige naturen vår.

VT er store. Krever vei og plass på str med halve fotballbaner til hver eneste vindturbin. Sprenging av fjell og fylling av myrer og dalsøkk må til. Dette ødelegger naturen over hele landet.

Bladene roterer og skjærer lufta i 300 km/t målt ytterst. Dette lager støy som skader over tid. Stamfugler og trekkfugler som blir truffet blir vandalisert og drept i 1000 vis. Insektene utslettes i hopetall.

Bladene består av ulike limstoffer og annet som gjør dem vanskelige å resirkulere. Et miljøproblem.

Hus og hytter i nærheten mister verdien eller blir umulige å selge. Bankene er forsiktige med å låne og refinansiere slike eiendommer. Dette vil gjelde mange familier over hele landet.

Norge har alltid sett nytten av å bruke og bevare naturen. Turgåere, fjellvandrere, skigåere, joggere, fiskere, naturfotografer, jegere og ekstremsportutøvere er aktive brukere av urørt, unik og vakker natur. I tillegg er det så inn med kortreiste turer og ferier. Både for miljøet og folkehelsa. Alt dette blir vanskelig med vindturbiner. Naturen blir for alle disse verdiløs og vil måtte reise mye lenger eller veldig langt for å komme til urørt natur når alle vindturbinutbyggingene er utført. Dette vil også gjelde for utfluktene og feriene. Dette blir lite miljøvennlig på sikt. Turistene som vil se urørt natur uten skjemmende vindturbiner vil nok heller velge andre områder å reise til for framtiden.

Regn og snø fryser til is når dette treffer hurtiggående og nedkjølende blader. Når dette løsner slynges isklumper ut med stor kraft og er en fare for liv og helse. Avising må eventuelt skje med kjemikalier som i neste omgang havner i naturen og ned i grunnvannet.

Vi er mange som ber om at det heller satses på andre løsninger. Mye mer å hente fra eksisterende vannkraft enn først antatt, ref forskere. Satse på moderne solsellepaneler som plasseres på alle nybygg og boliger. Diskret utforming som takpanner, vinduer osv gjør dette meget mer attraktivt. Støtte eller avskriving på skatten vil gjøre det meget mer interessant for montering også på eksisterende bygninger og boliger.

Ren gass fra Nordsjøen vil mer enn halvere utslippene i Europa og globalt ift kullkraft. Gassen er fantastisk på mange måter. Kan hurtig justeres etter behov og forbruk og dermed være enda mer miljøbesparende. Dette er en stor og sikker energikilde i mange år framover. Dette bidrar også med penger til statskassa og landet vårt.

Til slutt vil jeg også legge til at det er motstand mot vindturbiner fra alle samfunnslag, yrkesgrupper og folkeslag. Dette er økende etter hvert som erfaringene med alle konsekvensene blir kjent. Vennligst stopp vindturbinutbyggingen. La oss omdisponere energisaken og satse på HMS og være kloke ift naturen, fugle og dyrelivet i tillegg til at folket og turismen fortsatt kan få nyte nordk, unik og urørt natur også for framtiden.

Takk.

Hilsen familien Peter Logan