Høringssvar fra Rudi Sørstrønen

Dato: 28.09.2019

Ut ifra den info jeg har lest meg til, virker det som en dårlig idé å bygge ut store områder med vindkraft på land. Bruk heller pengene/subsidiene på å oppgradere eksisterende vannkraftverk og hent ut mere strøm på den måten.

Ødelegge enorme naturområder og dyrehabitat for noen vindmøller blir for dumt.

Ser blant annet at Uskedalen er nevn som potensielt område for vindkraft. Kan ikke fatte at man kan mene det er ok å ødelegge disse flotte fjellene, og ganske unike fjellene i Hordaland. Flotte tur- og klatreområder kommer til å bli ødelagt.

Forskning på atomkraft og thorium er til og med en bede idé.

Stopp utbyggingen av vindkraft på land.

- Rudi Sørstrønen