Forsiden

Høringssvar fra Knut Krzywinski

Dato: 01.10.2019

Vindkraftutbygging må stanses umiddelbart og NVEs forslag forkastes i sin helhet.