Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Egeberg Sogstad

Dato: 02.10.2019

Vindkraft på land i uberørt natur er en trussel mot naturmangflodet. Skal det bygges ut vindkraft på land må det gjøres der det er tilgjengelig infrastruktur allerede. Bygging av industrianlegg (vindkraftanlegg) i uberørt natur er uhørt.