Høringssvar fra Bjørnar Røstad Roheim

Dato: 30.09.2019

Er ikke Norge snart bygd ut nok? Er det ikke snart på tide å sette et "punktum" der vi kan si at vi kan klare oss med det som er gjort?

Det er rart å tenke på at vi som er glad i naturen og ser verdien, nå må kjempe for å bevare naturen og friluftsliv områder. Det er rart å tenke på at vi ofte kun tenker samfunn og penger. Naturen er viktig og betyr svært mye for veldig mange av oss. Dette er også hjemmet til våre medskapninger.

Skal vi godta at natur sprenges opp, store annleggsveger blir bygd gjennom urørt natur, og at vi må godta å se vindmøller rundt omkring i vakre naturmiljø? Vindmøller skal dekke behov som vi har, men blir det verdt det?

Naturen er ikke bare for oss selv, det er her våre medskapninger lever. Ved å ødelegge mer natur, ødelegger vi også våre medskapningers leveområder. Hvordan blir framtida for naturen og våre medskapninger?