Høringssvar fra Elisabet Møksvold

Dato: 24.09.2019

Olje- og energidepartementet
Pb 8148 Dep
0033 Oslo


Nei, til vindindustri i norsk natur! Vi får ALDRI naturen tilbake.

Det sies at en systematisk oppgradering av norsk vannkraft kan gi like mye kraft som det nå er lagt planer for med vindkraft på land!!? Gi vannkraftaverkene de samme vilkåra som vindkratverkene får, og stopp raseringen av uberørt natur som ødelegges for all fremtid. Det er ingen skam og snu!
Vi får ALDRI naturen tilbake.Elisabet Møksvold
Torvastad