Forsiden

Høringssvar fra Sigbjørn Vik

Dato: 30.09.2019

Høring vedrørende vindkraft

Jeg vil med dette komme med noen betraktninger vedrørende vindkraft. Da særlig vindkraft i Hægebostad kommune.

Hægebostad kommune er en innlandskommune i Vest-Agder fylke. Gjennom denne kommunen renner elven Lygna. Lygnevannet er 10 km langt og ligger som ei perle midt i bygda Eiken. Eiken er også kallet "Eiken - Perla i Agder", med rette.

Lygnavassdraget er et varig vernet vassdrag. Det er fra mitt synspunkt derfor underlig at ikke Hægebostad kommune er ekskludert fra NVE sine vindkraftplaner. Å bygge ut vindkraft i en kommune med et fredet vassdrag er for meg veldig motstridende.

Vi som grunneiere i kommunen må i dag søke om å felle trær langs vassdraget. Det er da svært urovekkende at NVE kan vedta et ja til vindkraft, og dermed gi grønt lys, for å sprenge i stykker store deler av heiene rundt. Det må da være en feil i lovverket dersom dette virkelig er mulig.

I Hægebostad er den største private arbeidsgiveren Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken. Med sine 70 ansatte er de strekt kritiske til vindkraft. Vindkraft kan ødelegge for denne institusjonen som jobber for bedre helse til sine pasienter i helse sør-øst. De hjelper mange med bl.a. ME. Rehabiliteringssenteret bruker naturen i kommunen aktivt for å få syke mennesker friskere. Disse pasientene kan ikke komme til en kommune med vindturbiner.

Et stort flertall av innbyggerne i Hægebostad kommune er MOT vindturbiner.

Mesteparten av alle hytteeiere i kommunen er MOT vindturbiner.

Rett over sørlandsbanen ligger et av områdene som det er planlagt vindturbiner. Der er det et rasområde som kalles " Helveteshola". Det er et område som kan gjøre at hele sørlandsbanen blir stengt dersom det går ras i Kvinesheitunnellen når det begynner å sprenges på toppen av heia.

Mange lokalsamfunn rundt i hele Norge er i dag oppgitt over NVE sine vindkraftplaner. Vindturbinutbyggerne har gått stille i dørene og prøvd å få signaturer av grunneierne. De har lokka, trua, manipulert og gått frem på en måte som jeg ikke trodde var mulig i Norge. De setter naboer opp mot hverandre og lokker med både det ene og det andre. Hemmelighold av avtaler er en del av dette spillet. Dette har medført, og medfører, at naboer og nabolag over hele landet blir opprørte. Avtaler som utbyggere har gjort med grunneiere og kommuner blir ikke holdt.

I min kommune, Hægebostad, har vindturbinutbyggerne oppført seg på samme måte. Hvem er det da som blir skadelidene av dette, og hvem er vinnerne? Naboer og nabolag som blir satt opp mot hverandre kan gjøre, og gjør, stor skade på nabolagene rundt om. De mellommenneskelige forhold blir da strekt forringet. Noen blir lokket med millioner i inntekt mens naboen kun får ulemper. Vindturbinenene er i dag opp mot 250 meter og vil sannsynligvis om noen år bli enda høyere. Det er da urovekkende at en kan sette opp slike monstermaster som vises milevis rundt om i naturen. Det er etter min mening kun utbyggerne som tjener på dette. De håver inn hundrevis av millioner mens vi som innbyggere og grunneiere i dette landet sitter igjen med rasert natur. Eiendommene som ligger inn mot vindkraftverkene blir sterkt berørt. Eiendomsverdien går kraftig ned og til og med når vindturbinene er mange kilometer unna er tapene store. Blir disse tapene kompensert? Nei. Det er til og med vi som strømabbonenter som skal betale store deler av utbyggingen av trafostasjoner, kabler og linjenett til vindkraftverkene. Store deler av denne energien skal vi ikke bruke selv, men sende til utlandet.

Naturen har heller ingen egenverdi. Den blir satt i null.

Så kan det sies mye om hva vindturbiner på land ellers fører med seg av ulemper. Ødelagt natur, ødelagt insektsliv, fugleliv og dyreliv. Skyggekast, iskast, lysblink, støy i form av lyd og infralyd mm. Dette blir nok i stor grad kommenteret av andre i denne høringen.

I Hægebostad kommune er vi glade i naturen og vi bruker den året rundt. Vi ønsker ikke at den perla vi bor i skal bli ødelagt for alltid. Vi ønsker ikke "tivoliblinking" fra vindturbinene om natta. Vi vil ha stjernehimmelen som den er uten ødeleggende tilleggsbelysning.

Vi kan ikke redde miljøet ved å sprenge i stykker naturen og ødelegge Norges land!

Flere og flere av de norske innbyggerne har fått øynene opp for hva som foregår og sier et bastant NEI til vindkraft på land.

Når en ser at f.eks. utbyggene i Egersund har berørt et areal som er tre ganger så stort som planlagt bør alarmbjellene gå i NVE. Utbyggerne har begått mange og store feil i store deler av landet uten at noen myndigheter har satt foten ned! Norge blir rasert av vindbaronene som tjener hundrevis av millioner mens vi andre kun kan sitte og se på det som skjer. Folk blir arrestert og bøtelagt for å stoppe denne galskapen. Er det riktig?

NVE bør først og fremst hjelpe til med at den eksistrerende vannkraften blir optimaliset. Dette kan samfunnet tjene mye på i steden for å sprenge i stykker store biter av fastlandsnorge. Den norske regjeringen støtter regnskogen i Brasil med hundrevis av millioner samtidig som den vil spenge i stykker norsk natur. Her er det noe som ikke stemmer. Her må storting og regjering tenke seg om for hvilken politikk de utøver.

Lokaldemokrati er viktig. Dette må ikke overstyres av storting og regjering. Over hele Norge går nå innbyggere, foreninger, lokallag, kommuner og andre intreresserte MOT vindturbiner på land. Det er svært viktig at dette NEI'et høres i storting og regjering. Hvis ikke kan vi få enda flere, og større, protestgrupper i Norge, som ikke aksepter den måte demokratiet blir praktisert på. Hvis ikke storting og regjering hører på de menneskene som har valgt dem inn i sine verv, har vi alle et stort problem. Vi kan bare se på hva som skjer ved "gule vester" i Frankerike.

Sagt på en annen måte av Astrid Lindgren: "Når mennesker med makt slutter å lytte til folk, da er det på tide å bytte dem ut."

Til slutt vil jeg enda en gang si at vi redder ikke klimaet eller jordkloden med å spenge i stykker mer natur! Det må finnes bedre og fornuftigere måter å redde en skakkkjørt verden på.