Forsiden

Høringssvar fra Christopherwilli@gmail.com

Dato: 01.10.2019

Når konsekvensene av vindkraftutbygging er så store som de er, og blir enda større enn prosjektert som i Egersund burde man sette foten ned. Store deler av folkeopinionen er også imot denne utbyggingen da den har vidtrekkende konsekvenser for både dagligliv og fritid. Andre måter og tiltak kan effektivisere eksisterende kraftindustri på en mer enn tilstrekkelig måte. I tillegg er det urimelig at denne utbyggingen skjer sammen med utenlandske selskaper som har gått vekk fra vindkraftutbygging i sine respektive hjemland.