Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 215039

Dato: 30.09.2019

Som privatperson ønsker jeg å komme med uttalelse til Nasjonal ramme for utbygging av vindkraft. Grunnen til det er min fortvilelse rundt utbyggingen som allerede har funnet sted i dette landet. Derfor er det min plikt å gjøre det jeg kan som norsk statsborger å hindre videre utbygging. Nasjonal ramme for vindkraft strider nemlig mot all sunn fornuft og planen bør legges død, for evig tid.

Jeg er 22 år gammel, kommer fra Flekkefjord i Vest-Agder og er student i Bodø. I min hverdag står naturen sentralt. Store deler av min oppvekst bestod av å sette pris på naturen og ressursene den tilbyr, og lærte derfor å bruke naturen for det den er verdt. Jeg forstod tidlig at jeg ikke eier naturen - jeg låner den bare. Naturen har ingen prislapp, den eksisterer bare, og den kommer til å eksistere i lang tid etter at vi er borte. Da lurer jeg på hvilken rett enkelte personer har til å rasere den naturen vi har i dette landet. Jeg lurer på hvilken rett DERE har til å få utarbeidet en nasjonal ramme for vindkraft som vil fungere som en veiviser for mennesker som kun er ute etter penger.

Global oppvarming er sikkert ordet som faller dere inn. På grunn av global oppvarming må norsk natur raseres. For å redde en klode som sakte men sikkert går i gal retning så er DERE nødt til å rasere deler av nettopp denne kloden. Nasjonal ramme for vindkraft fremmer et forslag om massiv ødeleggelse av det som er en del av "ryggraden" i økosystemet. Karbonlagrende myrer, insekter, rovfugler etc, har alle viktige roller i en balanse som har eksistert siden tidenes morgen. Vi er ute av balanse allerede, og ved hjelp av "nasjonal ramme for vindkraft" gjør dere et ekstra bidrag til å få oss enda mer ut av balanse. Dette gjøres kun for å produsere mer strøm, enda vi har nok til å dekke hele Norges befolkning ved hjelp av vannkraft.

Norge skal nemlig fungere som et "grønt batteri" for Europa. Det er grunnen til at vi trenger vindenergi.

De senere årene har det blitt utbygd industriområder for vindkraft i distriktet jeg har vokst opp. Da snakker jeg om henholdsvis Lista vindpark og Tellenes vindpark. I tillegg er utbyggingen av Tonstad vindpark godt i gang, mens Skorveheia, Buheii og Kvinesheia har fått konsesjon. Fordi Norge skal forsyne Europa med "fornybar kraft" fra vindturbiner er vi som bor i distriktene nødt til å leve med disse vindturbinene. Å "leve med" vindturbiner har nemlig mine foreldre (og delvis jeg) gjort i 3 år. Foreløpig slipper vi relativt billig unna siden vi "bare" bor 3,9 km unna nærmeste turbin på Tellenes. Jeg sier foreløpig, ettersom Skorveheia vindpark har fått konsesjon og står i fare for å bli utbygget 3,5 km unna i motsatt himmelretning.

Foreldrene mine bor som sagt 3,9 km unna nærmeste turbin på Tellenes, og ved rette vindforhold så hører vi dem. Ja vi hører dem, og vi hører dem godt. Effekten av 50 vindturbiner med tre blader hver som suser gjennom lufta i 250-300 km/t skaper en lyd som er unaturlig for mennesker å høre. Når lyden er på det verste har vi ett tiltak for å slippe unna. Vi går inn.

Jeg kan ikke forestille meg hvordan folk som dere klarer å sove om natten når det finnes mennesker som er nødt til å bo tett inntil vindkraftverk. Mennesker som har slitt hele livet sitt for å opparbeide seg et hjem. Mennesker som har fått og vil få ødelagt liv og helse på grunn av deres beslutninger, og som ikke kan slippe unna på grunn av økonomiske situasjoner og komplekse livssituasjoner. Dette på grunn av minsteavstander og støymålinger som ikke er sammenlignbare med analyser som benyttes i andre land.

Det er en skam at befolkningen, bokstavelig talt, har blitt satt i skyggen av deres beslutning og løsning på å redde verden. En strek bør derfor settes for å stoppe all utbygging av vindturbiner. Det går kaldt nedover ryggen på meg når jeg tenker på planen dere har utarbeidet. Derfor sier jeg det igjen; Nasjonal ramme for vindkraft strider mot all sunn fornuft og planen bør legges død, for evig tid.

Overbevis oss om at demokratiet i Norge fremdeles eksisterer og lytt til folket.