Forsiden

Høringssvar fra Øyvind Hjelleset

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker ikke at det bygges en eneste til vindmølle i den norske naturen.

Vindturbiner forsøpler naturen vår.

Utenlandske selskaper får ikke komme til Norge med vindmølle søppelet sitt.

Mvh Øyvind Hjelleset