Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 398211

Dato: 01.10.2019

Jeg er totalt i mot vindmøller på land.