Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 135822

Dato: 25.09.2019

Vind turbiner hører ikke til i Norsk natur. De ødelegger uvurderlig natur for alltid. Mange av områdene er i verneområder og siden energiloven ikke tar hensyn til dette, kan utbyggerne gjøre som de vil. Energiloven må revideres, den må ta hensyn til særlig verneverdige områder.