Forsiden

Høringssvar fra Geir Atle Sandem

Dato: 01.10.2019

Når man nå står overfor en storstilt industrialisering av Norges særegne natur med et stort antall vindmølleparker under bygging og planlegging, må en virkelig undre seg over hvordan vi kan tillate noe sånt. Alt dette blir gjort i det "grønnes navn". Jeg er på ingen måte imot grønn energi, tvert imot så må vi bruke de energi bidragene som spiller på lag med naturen og ikke imot.

Norge som tradisjonelt sett har basert seg på å utvinne energi i fra vannkraft, bør mye heller se i denne retningen og oppgradere eksisterende kraftverk ved å bytte ut gamle turbiner, øke produksjonen, og eventuelt utvide enkelte anlegg med minst mulige naturinngrep. Mye kan også gjøres med å ruste opp det nasjonale strømnettet for å minimalisere strømlekkasjer. Utover dette kan vi i mye større grad ta i bruk energikilder som f.eks bølgekraftverk og solenergi. Vi har mye hardt vær og stor bølge aktivitet langs Norskekysten og mange byggverk over vårt vidstrakte land hvor man kan kle tak med solceller.

Solcelleteknologi har som kjent vært i stor vekst de siste årene. De har blitt mer anvendelige, effektive og rimeligere for folk flest. I tilegg gir de muligheter til å føre strøm inn i kraftnettet i perioder man har lavere forbruk enn det som genereres, slik at folk kan få dette tilgode på strømregningen. Dessuten gjør dette spenningen i kraftnettet mer stabil. Ser man også over til vårt naboland Sverige har nye regler og statlige subsidier sørget for at dette markedet har blitt interessant for kjeder som IKEA. Her går det altså i retning av allemannseie. Dette er noe Norge også bør se og lære av. Dette viser at når forholdene for en slik "energi investering" blir lagt til rette for den store majoriteten, så går folk til handling. Dette vil kunne gi en unik mulighet til å nå våre energimål mye fortere enn vi tidligere hadde trodd.


Så hvorfor skal vi da forhaste oss og la oss påvirke av energibransjen om at det er kun vindmøller som gjelder "i et grønt skifte"? Det såkalte behovet for vindmølleparker faller derfor helt tydelig bort når man har nok av muligheter som er mye grønnere og ikke minst mer effektive.

Etter min mening har energibransjen hatt for mye makt og påvirkningskraft. Overfor myndigheter og folk flest har de vært dyktige på å skape et bilde av vindmølleparker som noe positivt og noe vi må ha for å ha god samvittighet for miljøet. Deres egentlige agenda har kun vært profitt og ikke fornuft. Dette har i sin tur ført til feil avgjørelser og konsesjoner som aldri burde vært gitt. Først når prosjektene settes igang ser folk hvilke voldsomme ødeleggelser en slik park utgjør i uberørt natur. Ved sprenging av fjell, opparbeidelse av veier osv. og med ruvende høye estetisk ødeleggende vindmøller er dette irreversibelt. De avgir også en frekvens som er veldig plagsom for både mennesker og dyr. Livskvaliteten blir tydelig forringet. De fungerer som en kvern for fugler og insekter. Våre flotte ørner blir vingeklippet og insekter sitter most i tykke lag på vingebladene. Man kan virkelig undres om ikke vår fauna med vårt rike dyremangfold ikke er noe verdt lenger. Siden man snakker om miljø, hva med all mikroplasten som tæres av rotorbladene og havner i naturen?

Når disse er utslitt er de dessuten uegnet for resirkulering. For ikke å snakke om hydraulikkolje som før eller siden vil lekke ut i fra turbinene og kunne skade grunnvannet i nærområdene. Er det dessuten riktig at vårt arvesølv av særegne natur skal stykkes opp og selges til utenlandske investorer for knapper og glansbilder mens det Norske folk skal sitte igjen som taperne? Vi Nordmenn har tatt naturen for gitt. Vi hadde faktisk ikke noensinne trodd at disse ødeleggelsene kunne gjøres imot oss. Folk begynner nå heldigvis å våkne opp og vise sin motstand. Mer enn nok uvurderlig natur er nå ofret på bekostning av vindkraft, så videre utbygging på Norsk jord må for all del stoppes! Vår natur er dypt forankret i den Norske folkesjela så noe annet ville være et totalt svik i mot oss og for våre kommende generasjoner. Nok er nok!