Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 911247

Dato: 22.09.2019

Jeg er i mot vindkraft på land.