Forsiden

Høringssvar fra Frank Bertheussen

Dato: 01.10.2019

Jeg mener at den rasering av norsk natur som nå foregår gjennom den massive utbyggingen av vindindustri er helt forkastelig og tjener ingen hensikt så lenge vi i dette landet er selvfosynt med vasskraft.

Det er ireversible ødeleggelser av natur, visuell forsøppling og er til stor fare for dyr, fugler og mennesker.

At norske naturområder, som til nå har fått stå urørt til glede og gavn for befolkningen, blir ødelagt for å gavne utenlandske multinasjonale selskaper - det er ikke greit.

Fredede fuglearter dør og blør, sameinteresser blir skadelidende og reinen blir fortrengt fra sin naturlige beite og kalvingsområder, mikroplast fra rotorbladene blir spredd med vind og vann og store mengder innsekter dør pga de samme rotorblader.

Der er stort potensiale for forurensing fra turbinene gjennom både olje og ikke-resirkulerbare materialer som turbiner blir bygget av

Ødeleggelsene må stoppes øyeblikkelig og med oppsettende virkning.