Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 462846

Dato: 01.10.2019

Med økt fokus på klima kan man håpe at motviljen mot kjernekraft avtar.

Et stort kjernekraftverk kan lage like mye strøm som summen av alle vindmøller som er bygget og kan bygges i Norge.

Et kjernekraftverk vil også kunne lage strøm mens solen er nede og vinden ikke blåser ellers i Europa.

Norge bør samarbeide med øvrige nordiske land om å finne løsninger på håndtering av avfall fra kjernekraftverk. Forskning og utvikling på avfallshåndtering, etterfulgt av implementering i stor skala, vil ved siden av eksport av norsk gass kunne bli Norges viktigte bidrag til å forebygge skadelige klimaendringer.

En bør dessuten umiddelbart ta en pause i utbygging av vindkraft på norsk landgjord. Nå bør en konsolidere, evaluere og tenke nytt om norsk energipolitikk og klimaarbeid.