Forsiden

Høringssvar fra Tove Hubak Fleischer

Dato: 26.04.2019

Kjære folkevalgte, her håper jeg dere leser dere opp på hva vindturbiner gjør med landskapet vårt og norsknatur. Jeg har hytte på Skardsøya, ei lita øy på nordmøre. Her skal det iflg planer settes opp 19 200m vindturbiner på øyas eneste fjell. Vi havner i ytternivå av lydnivået, og vil «bare» få 40 db jevn lyd..på andre steder blir det ille. Jeg antar dere også er informert om infralyden på disse, lyd vi ikke hører men som kroppen mottar.

Jeg syns det er forferdelig hvis staten overstyrer de lokale folkevalgte og befolkningen på steder rundt om. Vi skal tydeligvis bli Europas grønne lunge, men dette raserer urørt norsk natur for framtidige generasjoner.

På øya vår skal det sprenges for å få anlagt veier for å frakte vindturbinene opp på høyeste topp, 800 m vei pr turbin, det føles forferdelig å tenke på.

Norsk urørt natur er hva Europa og verden søker og setter pris på. Det kan ikke være riktig at Norge skal forsyne Europa med strøm via slike sår på naturen , når iflg det jeg har lest, at både Danmark og Tyskland vil redusere sitt antall av vindturbiner.

Jeg håper dere ser på andre alternative løsninger som oppgradering av eksisterende vannkraftverk eller vindkraft til havs og samtidig gir rom for forskning på andre bærekraftige energikilder.

Med vennlig hilsen Tove Hubak Fleischer