Forsiden

Høringssvar fra Anette Oftedal

Dato: 30.09.2019

Jeg ønsker ikke å ha vindkraft på land. Vindkraft på land forårsaker store naturødeleggelser, og dersom vi trenger mer strøm, er det mer effektivt å oppgraderer eksisterende vannkraft. Vindkraft ødelegger alltid mye med enn det vi tror og i tillegg kommer helseplager som enda ikke er utredet godt nok.