Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 445037

Dato: 01.10.2019

Det er galskap å ødlegge norsk natur med vindturbiner på land og i høgfjella våre!

Sats på oppgradering av eksisterende vannturbiner og endre skatteregler slik at eksisterande annlegg kan levere meir strøm.