Forsiden

Høringssvar fra Sonja Riiber

Dato: 01.10.2019

Forskning og erfaring viser at vindkraft på land ødelegger økologien i naturen og i tillegg truer sårbare dyrearter og menneskets mulighet til rekreasjon i en ekstremt hektisk hverdag. Norge arbeider mot en bærekraftig utvikling;Tre faktorer må virke sammen for at vi skal oppnå bærekraftighet: Sosiale forhold, klima/miljø og økonomi. Flere forskningsartikler viser nå at disse vindturbinene ikke er bærekraftig. Dette er ikke et grønt skifte! Ta vare på jordkloden, vi overlever ikke uten at vi tar vare på naturen! Nei til ødeleggende vindkraft i norsk natur!

Med vennlig hilsen

Sonja Riiber.