Forsiden

Høringssvar fra Monica Amsen

Dato: 01.10.2019

Vindturbinindustri raserer Norges vakre og enestående natur for all fremtid. Den gir alt for lite energiutbytte i forhold til de enorme inngrepene i uberørt natur. Vindturbiner dreper fugler og insekter. Infralyd fra vindturbiner ( https://waubrafoundation.org.au/library/resources/ ) skader cellene og driver oss på flukt. Vindturbinindustri må avvikles øyeblikkelig.

Med vennlig hilsen

Monica Amsen