Forsiden

Høringssvar fra Magne Jonny Mygland

Dato: 29.09.2019

Høringsuttalelse til Statlig plan for vindturbiner i analyseområde 11 Kvinesdal kommune.

Som grunneier i analyseområde 11i statlig plan for vindkraft"Blåberg vindkraftverk" er jeg sterkt imot vindkraftuybygging i dette området. Og krever at dette området tas ut av nasjonal plan for vindkraft på permanent basis.

Dette området har blitt og blir benyttet til friluftsliv,jakt,fiske og beiteområde for sau. Jeg driver selv med sau i dette området og frykter at ubygging av et "industriområde" vil ødelegge disse overnevnte tingene for all framtid. Området har i alle år vært ett meget populært område for folk å gå på ski, dette vil også bli helt umulig pga. fare for iskast osv.

Neste generasjon her på gården har uttrykket at dersom det blir utbygging er det ikke aktuelt å ta over og drive videre. Det blir ikke mye levende bygder av slik "industri" som fordriver folk. Dessuten synes jeg at Kvinesdal kommune har bidratt nok til fornybar energi allerede.

Vi har i mange år ikke hatt mulighet til å utrette forskjellige jord og skogbrukstiltak i heieområdet fordi det er definert som et friluftsområde, da blir det helt absurd at det nå kan etableres ett industriområde.

Kvinesdal 29.09.2019

Magne Jonny Mygland

Eieslandsvegen 189

4480 Kvinesdal