Høringssvar fra Amund Westin

Dato: 01.10.2019

Utbygging av vindkraft i urørt natur er ikke nødvendig for å tilegne seg tilstrekkelig nok grønn energi.

Besparelsen på 10TWh/år som er regjeringen målsetning fram mot 2030 kan nås med utstrakt satsing på energieffektivisering innen både husholdning og innen næringsbygg. Teknologi for slik energieffektivisering finnes idag og flere små norske bedrifter sitter på unik kompetanse. Det som gjenstår er at myndighetene satser på skalering av slike prosjekter som igjen vil skape stor grad av videre teknologisk innovasjon og ny tjenester, for kontinuerlig effektivisering.

Rehabilitering av eksisterende vannkraftverk har i flere studier (blant annet studie fra NTNU/HydroCen) konkluderer med at man vil få økt energi utnyttelsesgrad på mange 10-tall prosent. Det betyr at man lager mer grønn energi enn det som Norge faktisk trenger og kan dermed eksportere slik energi som er den beste energiformen man kan ha i et kraftmarked (balanseenergi). Vannkraftverkene ligger der allerede, og all rehabilitering vil ikke påvirke naturen slik etablering av vindkraft vil gjøre.

Oppsummering:

Myndighetene må satse (og stimulere) på utstrakt energieffektivisering for alle bygg i Norge, samtidig som eksisterende vannkraftverk moderniseres med ny teknologi.

Vindkraft, spesielt i unik urørt natur, er et blindspor pga varige naturødeleggelse for både dyr og mennesker og at energi fra vindkraft kan erstattes med energieffektivisering og rehabilitering av vannkraftverkene.