Forsiden

Høringssvar fra Thomas A. Hope

Dato: 24.09.2019

Jeg ønsker ikke utbygging av vindkraftverk i urørt villmark. Videre utbygging i natur bør stoppes og konsentreres til områder som allerede er berørt i kulturlandskap og havvind. Urørt natur bør forbli urørt mot irreversible store inngrep.

I flere eksisterende og vedtatte utbygginger i Rogaland og Agder angrer politikerne seg på utbygginger de var med å vedta. Det er bare grunneiere og kraftselskaper som er tjent med utbyggingene, mens artsmangfold, friluftsliv og folkehelse taper.

mvh

Thomas A. Hope