Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177694

Dato: 29.09.2019

Nei til vindmøller og nei til ødelegging av uberørt natur!