Forsiden

Høringssvar fra Livar Magne Ramvik

Dato: 01.10.2019

Hei NVE.

Har en årrekke jobbet med fugler i Snillfjod Kommune. Ringmerking av hønsehauk , Intensivovervåking av kongeørn( landsomfattende prosjekt), GPS merking av hubro. ringmerking av havørn og kattugler. Vet at vindturbiner vil avlive mange av disse mine fuglevenner . Går derfor sterkt imot mer utbygging av vindkraft i uberørt natur i norge.

Med hilsen Livar Ramvik

7257 Snillfjord

l-ramvik @online.no