Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 360413

Dato: 03.08.2019

Enkelt og greitt: NEI TIL MEIR ØYDELEGGING AV VÅR UNIKE OG VIKTIGE NATUR!! Du og eg er her berre ei kort stund, og vi har plikt til å overlate naturen til neste generasjon i betre stand enn vi fekk den frå våre forfedre.

Det som skjer no, er skremmande! Norge KAN IKKJE BERGE VERDEN, men SAMMEN MED VERDEN kan vi redusere forbruket og slik redusere behovet for energi.

OG.... om det igjen kunne bli lønnsomt å reparere øydelagde ting, vil det redusere behovet for meir energi OG redusere søppelberget!

KONKLUSJON:

N-E-I TIL FLEIRE MONSTERMASTER MED DEN ØYDELEGGING OG FORSØPLING DET BETYR, BÅDE NÅR DET GJELD VEIBYGGING I URØRT NATUR, RASERING AV NATURMANGFALD OG ØYDELEGGING AV HABITATER, DREPING AV FUGLAR, INSEKTER, REDUSERT LIVSKVALITET FOR FOLK.

TILSLUTT: KVA SKJER MED DESSE MONSTERA ETTER 20-25 ÅR.

KVAR BLIR DETTE SØPPELET AV?

OG.... KVEN SKAL BETALE FOR OPPRYDDINGA?

DEN ØYDELAGDE NATUREN FÅR VI ALDRI TILBAKE.....