Forsiden

Høringssvar fra Bente Teigmo

Dato: 30.09.2019

Nå må dette landets ledelse begynne å se galskapen av alle konsesjoner som er delt ut til vindkraftindustri for å bygge såkalt grønn energi i vårt land. Dette har blitt svært attraktivt for industrien takket være myndighetenes subsidier i grønne sertifikater. Det er vel de skitneste grønne sertifikater som noen gang er utstedt. Som de fleste oppegående mennesker forstår er dette et sirkus som tjener helt andre mennesker enn de som i generasjoner har vernet om natur og biomangfold. Det er ille når mannen i gata forstår så mye mere enn det later til at våre politikere gjør. Det later til at selv den minste utdanning og litt forståelse for naturvern og biomangfold gir en bedre forståelse for bærekraft og livsgrunnlag enn det som utvises av de som styrer dette landet. Vi kan ikke rasere og bygge ned vårt land og tenke at dette er bærekraftig på sikt. Energien skal visstnok eksporteres og vi sitter igjen med et rasert land i ruiner, evige sjelelig kvaler og en stor skam over de som lot dette skje. Myndighetene samtykker til at landet vårt bygges ned, selges ut, raseres, menneskers helse ødelegges, truede dyre og plantearter går til grunne, samenes livsgrunnlag raseres. Det er ingen ende på lidelser dette påfører folk og natur. Hvordan kan et folk ha tillit til myndigheter som lar slikt skje? Kun ved å innse og innrømme at en har tatt feil. Det er ikke for sent å snu! Nei til all landbasert indindustri i Norges land!

Bente Teigmo