Forsiden

Høringssvar fra Espen Telhaug

Dato: 01.10.2019

Jeg støtter meg til min kommune, Evje og Hornnes, som sier i sin uttalelse: etter kommunens vurdering, vil de negative konsekvenser lokalt være så store at det overhode ikke er ønskelig med etablering av vindkraft i kommunen.

Grunneier Tveiteheia
Espen Telhaug