Høringssvar fra Hans Thorstensen

Dato: 29.09.2019

Norge har ikke behov for vindturbiner, siden vårt land er selvforsynt med kraft. Eksport av kraft skjer på ansvarlige politikeres ansvar, og skal ikke ramme norske strømkunder. Dessuten er vindturbiner avhengige av store naturinngrep, og bør derfor stanses. Artsmangfold i flora og fauna er truet. Norge skal ikke drive med vindkraft på oppdrag fra tyske selskaper. Da gir Norge fra seg selvråderetten, og det er brudd på Norges Grunnlov.