Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 381044

Dato: 01.10.2019

Støtter videreutbygging av vindkraftresursen som kan blir en viktig del av det nye "fornybarsamfunnet", men dette må helst gjøres på havet hvor det blåser mest, for eks: vurdere 80%-90% på hav og 10-20% på land.