Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 683915

Dato: 15.09.2019

Eg er frå Kvinnherad . Eg vil ikkje ha vindmøller i vår kommune.

Store deler av naturen i vår kommune er utbygd til vannkraft, det som er att av urørte områder må vi få behalde . Fuglar, insekt , hjort og andre dyr må få ha litt natur att.

Sjølv brukar eg naturen mykje til rekreasjon, går lange turar. Eg ynskjer å få gå tur utan å høyre dur av vindmøller . Det må vera att litt urørt natur, mine barnebarn må ha mulighet til å gå tur i naturleg skog/fjell .

Det er kanskje mulig å oppgradere allerede eksisterande vannkraftverk ?

Turistar som kjem til Kvinnherad er imponert over fjella våre, mange kjem for å gå fjellturer , la det vera mulig i framtida !!