Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511842

Dato: 04.10.2019

Nei til å ødelegge natur for å redde naturen. Nei til vindturbiner på land

ja til uberørt natur