Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 491224

Dato: 02.10.2019

Nei til vindkraft.

Det drep altfor mange havørner og andre fuglar.

Store inngrep i urørt natur som vi må verne.

Plagar med støy og lys.

Sats heller på oppgradering (og ikkje avgifter/skatt) på eksisterande vannkraftverk.