Høringssvar fra Glenn-Robert Johnsen

Dato: 26.07.2019

Omfanget av utbygging raserer natur og dyreliv på en måte som ikke står i forhold til gevinsten. Det må sees på om ikke oppgradering av verdens mest miljøvennlige strøm (vannkraft) og vindturbiner til vanns er et bedre alternativ.