Forsiden

Høringssvar fra Sport'n Høyanger

Dato: 18.09.2019

Sport'n Høyanger er bekymret for driftsgrunnlaget dersom vindkraftanlegg blir etablert i Høyangerfjella med påfølgende reduksjon i friluftsaktivitet blant befolkningen. På bakgrunn av foreløpige prospekt ser vi at både ski, jakt, fiske og annet friluftsliv blir kraftig berørt og delvis umulig å gjennomføre i fjella våre. Sportsbutikken er en viktig aktør for innbyggerne i Høyanger, men driftsgrunnlaget er marginalt og store frafall i marked vil få markante konsekvenser for oss.

Sport'n Høyanger

Odd Arild Løseth