Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122531

Dato: 24.09.2019

Eg er frå Kvinnherad . Denne kommunen har fleire store vannkraftverk, og har etter mi meining ofra mykje natur for å skaffa elektrisk straum. Desse vannkraft verka kan oppgraderast , kanskje kan det få produserast så mykje straum , at det ikkje er nødvendig å bygge vindturbiner.

Eg brukar naturen til rekreasjon , noko eg ynskjer å fortsette med i framtida .

Mange turistar kjem til Kvinnherad pga flott fjell til å gå tur i , ikkje ødelegg dette!!