Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 192538

Dato: 29.09.2019

Man tar ikke vare på miljøet og naturen ved å ødelegge den, det er heller ikke i tråd med allemanns retten å båndlegge store områder med argumenter som "pga sikkerheten" så må personer holde stor avstand( les mange kilometer).

vindturbinene dreper store deler av viktig fauna( insekter og fugler) og er bare av den grunn miljøfiendtlig.

i tillegg lager de mye støy for beboere/hyttefolk mange kilometer unna.

oppgrader eller bygg ut allerede eksisterende kraftverk. Dette er mer samfunnsøkonomisk og er i myevstørre grad miljøvennlig