Forsiden

Høringssvar fra Harald Platou

Dato: 23.09.2019

Vi har et stort ansvar i å hegne om uberørt natur. Det grønne skifte er nødvendig, men dersom vi ødelegger naturen skaper vi flere problemer enn vi løser. Vindindustri i uberørt natur er helt uakseptabelt.