Forsiden

Høringssvar fra Hemnes kommune

Dato: 10.04.2019

Høringssvar fra Hemnes kommune:

Hemnes kommune ser det som naturlig at våre arealer ikke er utpekt som de mest egnede områdene for vindkraft på land. Vi gjør oppmerksom på at Hemnes kommune allerede er sterkt belastet av store naturinngrep i forbindelse med de store vannkraftutbyggingene vi har hatt. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge viser til hensynet til reindrift. Vi ønsker også å minne på den totale belastningen for naturmangfold. Spesielt for områder med store naturinngrep. Det bør også tas hensyn til områder med svært viktige friluftslivs- og reiselivsområder.