Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 369716

Dato: 01.10.2019

Nei, nei og atter nei til meira rasering av norsk natur !! Me har ingen rett til å øydeleggja naturen og fjella for framtidige generasjonar!