Høringssvar fra Marie Holm Solheim

Dato: 30.09.2019

I Kvinnherad, og mange andre plassar i landet, har vi allereie djupe sår i kultur- og naturlandskapa som aldri kan rettast opp. Vis respekt for norsk natur og lokalmiljø ved å modernisere og effektivisere eksisterande vasskraftverk.