Forsiden

Høringssvar fra Annabeth Motrøen

Dato: 22.09.2019

Hei.

Vindkraft på land i Norge mener jeg er feil å satse på. Fugleliv, dyreliv og planteliv vil bli forstyrret. Kontinuerlig lavfrekvent støy vil stresse mennesker og dyr. Urørte naturområder vil ødelegges ved utbygging. De aktuelle områdene vil miste sin verdi som rekreasjon, turistmål og jaktterreng. I respekt for foregående og kommende generasjoner, mener jeg at vi skal la mest mulig natur være uberørt. Når det gjelder energiproduksjon, forstår jeg det som om vi har eksisterende vannkraftverk til å produsere nok strøm. Mange av disse er ikke fullt utnyttet. De må brukes og oppgraderes framfor å sette opp vindturbiner.

Jeg tror mange nordmenn er både overrasket og skuffet over at dette forslaget i det hele tatt vurderes i 2019. Vi har så mye kunnskap om naturen, flora, fauna og jordas egenverdi. Dette må være mye viktigere enn salg av strøm!

Mvh Annabeth Motrøen, Hallrøstveien 71, 2542 Vingelen.