Forsiden

Høringssvar fra Vidar Holm

Dato: 02.09.2019

https://ksu.no/artikler/kronikk/97730-vindkraft-pa-ville-veier