Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 430337

Dato: 01.10.2019

Likestil vindkraft 1på1 med vannkraft, økonomisk og politisk.