Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262942

Dato: 30.09.2019

Er heilt imot vindmøller på land, raserer naturen fugle- dyreliv og ikkje minst tar liv av uendelige mengder med insekter , som me er avhengige av for å overleve i framtida. Fjern innsektene så vil matproduksjonen i verden stå i fare..