Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301413

Dato: 01.10.2019

Gjennom livet har jeg ofte vært i situasjoner som fører til at en stiller spørsmål om hvorfor vi er som vi er. Hvor kommer vi fra, hvorfor gjør vi ting slik vi gjør det, hva er grunnlaget for at vi er kommet dit vi er, hvem fant ut hvordan man løser ulike utfordringer og hvorfor fant de dette ut, hvordan har vi overlevd i dette harske klimaet.... Dette er bare noen overordnede spørsmål som er viktig for meg for å definere grunnlaget til norsk kultur, skikk og arv for meg selv og kommende generasjoner. Det er mye jeg ikke har lært og at det er mange personer og organisasjoner som sitter på kunnskap om opphavet vårt som jeg gjerne skulle lært mer om. Jeg har søkt informasjon og læring på mange måter, som f.eks. skole, å prate med min foreldre generasjon og deres foreldre generasjon, lest historien vår, og tilbrakt mye tid i norsk natur. Etter min mening er naturen den viktigste fellesnevneren i mangfoldet av svar på spørsmålene om hvorfor vi er som vi er.

I Norge har vi lært å leve i et utfordrende klima over utallige generasjoner fordi vi har lært å respektere og ta vare på naturen vår. Våre forfedre klarte å leve av småbruk og fiske i vår ville og bratte kystlandskap. Våre forfedre laget båter og skip av tre som var hentet fra dette lanskapet og var i mange generasjoner de beste sjøfolk i de beste båter. I min tid som nordmann har jeg fått oppleve denne naturen og kjent kulturen som vi er en del av. Naturen har vært tilgjengelig og bevart. Våre forfedre har klart å legge grunnlaget for kulturen vår og de har gitt oss arven slik at vi kan oppleve denne unike naturen. I de siste generasjonene har vi lært oss å overleve i et moderne samfunn. De gamle sagbrukene, gårdene og båt/skipsbyggeriene er blitt til kultur. Oljebransjen og fikserinæringen og tilhørende industri er nøkkelen til hvorfor de gamle kunnskapene er blitt mer og mer kultur. Vi har beholdt den norske ånden og bruker denne fantastiske naturen så ofte vi kan. Det ligger i sjelen vår. Nordmenn er et folk som hører hjemme i fri natur. Det betyr noe å være en del av dette lanskapet som vi stolt viser frem til folk fra hele verden.

Når jeg ser kartene fra NVE om utbygging av vindkraft i dette landskapet sliter jeg med å forstå hvor dere kommer fra. Er dere ikke norske? Så vidt jeg kan tyde fra disse kartene snakker vi om å ødelegge hele kystlandskapet fra nord til sør. Det vil ikke være mulig å reise med båt uten å se vindmøller i horisonten. Det vil ikke være mulig å ferdes i kystfjellene våre med en villmarksopplevelse. Vi vil oppleve infrastruktur og store strukturer. Hva er det som skjer. Dette er kulturen vår.... det er arvesølvet vårt. Hvorfor er dere villig til å betale en pris som ikke kan erstattes når det finnes alternativer?

Videre stiller jeg spørsmål til hvorfor dette eksploderer på så kort tid med skattelette og utenlandske investorer. Dette dreier seg ikke om grønn energi. Dette dreier seg om politikk og feighet. Hvorfor skal lille Norge ødelegge kultur grunnlaget for å benytte teknologi som tydelig har mange negative konsekvenser. Det er mye informasjon som viser at vindkraft ikke er en bærekraftig løsning for fremtiden. Det har negativ innvirkning på dyreliv. Det har negativ innvirkning på innsekter. Det henvises til mikroplast avfall over tid. Det henvises til lekksjer av olje fra turbinene. Det henvises til kort levetid av systemene i forhold til f.eks. vannkraftverk (som vi allerede har og kan oppgradere). Det er mye som ikke rimer her.

Jeg stiller spørsmål til energieffektiviteten opp imot alternativer. Utbygging av eksisterende vannkraft er ikke lønnsomt for de erfarer ikke samme skattelette, men samtidig rapporteres det fra ekspertisen at utbygging av vannkraft vil være mye mer effektivt, og dette kan utføres med minimale nye inngrep i naturen vår. Hvorfor satser vi ikke mer på teknologi for bølgekraft? Atomkraftverk? Hvorfor skal havvind sponses med 2,5 milliarder?

Fortjener vi ikke svar på alle disse spørsmålene før dere voldtar arvesølvet vårt?

Dette er dårlig politikk som har åpnet dørene for at utenlandske investorer skal tjene penger på ødeleggelse av en kultur som de mest sannsynlig hverken har et forhold til eller bryr seg om. Dette er ikke grønn energi men det er å tråkke på det norske folk.

Dersom dette blir gjennomført så har dere ødelagt den unike naturen for lang (kansje evig) tid og dere har ikke svar på hvilken effekt dette vil ha på faunaen.

Stopp dette og la oss ta oss tid til å finne løsninger som ikke ødelegger i en slik skala.