Forsiden

Høringssvar fra Sveinung Myge

Dato: 23.09.2019

Norge må stanse/ikke gi ut nye konsesjoner for bygging av vindraft. Pågående- og planlagte utbygginger er for omfattende og ødeleggelsene av natur for voldsomme. Store inngrep i sårbar natur med uante konsekvenser ifm drift & vedlikehold av disse turbinene - og til hvilken nytte?

Vi har vannkraft i Norge. Gamle, umoderne kraftverk med store energipotensialer gjennom modernisering. Lyse Kraft med sin bygging av Lysebotn 2 kraftverket er et godt eksempel på effektøkning uten naturinngrep. Norge må gjøre mer av denne type modernisering.

Krev at kraftbransjen lager rapport over potensiell kraftøkning ved modernisering og erstatting av gamle vannkraftverk. Det er viktig å ha regnskapet i orden og se på muligheter uten å ødelegge norsk natur.

Det må være samme regler for modernisering av vannkraft som bygging av vindkraft,. En kan ikke kneble vannkraft til fordel for vindkraft.