Forsiden

Høringssvar fra Terje Langeland

Dato: 27.09.2019

Jeg stiller meg 100% bak høringssvaret som allerede er gitt av Hunnedalen Velforening angående område 13 (Rogaland og Vest Agder). Rogaland har siden 1960 tallet hatt en omfattende vannkraftutbygging og store deler av fjellheimen er av den grunn allerede berørt av inngrep. Det er derfor svært viktig at den resterende urørte naturen forblir urørt.

Som en generell kommentar til vindkraftutbygging på land i Norge vil jeg si at dette er totalt uakseptabelt. Vår natur bør vernes, ikke raseres. Det er ikke bra for miljøet og vil ikke bidra til reduserte Co2 utslipp som betyr noe i et globalt perspektiv. Oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg bør det heller stimuleres til. At ikke myndighetene går inn for dette er for meg en gåte.