Forsiden

Høringssvar fra Hardanger Fjellklyvarlag

Dato: 01.10.2019

Vedlagt som pdf er Hardanger Fjellklyvarlag sitt høringssvar til NVE sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Uttalelesen er vedtatt i klubben sitt styre.

Vedlegg